Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

Παράσταση
Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ
1996

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

1996

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF