ΙΛΙΑΔΑ

Παράσταση
ΙΛΙΑΔΑ
2022

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2022

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΙΛΙΑΔΑ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF