ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ

Παράσταση
ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ
1986

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

1986

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF