Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

Παράσταση
Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ
2019

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2019

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF