ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ...ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Παράσταση
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ...ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
2008

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2008

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ...ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF