ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ

Παράσταση
ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ
2021

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2021

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΟΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ "

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF