ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ

Παράσταση
ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ
2012

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2012

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Δικαιώματα

In Copyright

Περιγραφή

Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του Θεσσαλικού Θεάτρου με τίτλο: "ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ"

Τύπος

Ψηφιοποιημένη εικόνα (σάρωση)

Μορφότυπος

TIFF