Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ

Παράσταση
Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ
1980

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

1980

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας

Φυσική Περιγραφή

79 σ.

Μεταφραστές

χ.ό.

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος