ΠΛΟΥΤΟΣ

Παράσταση
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ
1986

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2005

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης :Πλούτος

Φυσική Περιγραφή

71 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Σαμουηλίδης, Χρήστος

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος