ΦΑΥΣΤΑ

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2013

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης :Φαύστα

Φυσική Περιγραφή

38 σ.

Δημιουργοί

Μποσταντζόγλου, Μένης[Μποστ]

Μεταφραστές

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος