ΒΟΥΤΣΕΚ

Παράσταση
ΒΟΥΤΣΕΚ
2022

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2022

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης :Βόυτσεκ

Φυσική Περιγραφή

33 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Σωτηριάδου, Κοραλία

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος