ΕΛΕΝΗ

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2001

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ελένη

Φυσική Περιγραφή

40 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος