ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ

Παράσταση
ΩΡΑΙΑ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ
2004

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2004

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ωραία μου κυρία

Φυσική Περιγραφή

111 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Σωτηροπούλου-ΚαρύδηΒιολέτα,

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος