ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Παράσταση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
2007

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2007

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Για την πατρίδα

Φυσική Περιγραφή

69 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος