ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Παράσταση
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
1984

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

1984

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης :Το καφενείο

Φυσική Περιγραφή

24 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Σπατάλας, Γεράσιμος

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος