ΧΟΗΦΟΡΕΣ

Παράσταση
ΧΟΗΦΟΡΕΣ
1992

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2009

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Χοηφόρες

Φυσική Περιγραφή

37 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Τσιάνος, Κώστας

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος