ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ

Παράσταση
ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ
1995

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

1995

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Μαχαίρι στο κόκκαλο

Φυσική Περιγραφή

38 σ.

Μεταφραστές

χ.ό.

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος