ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

Παράσταση
ΜΙΚΡΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ
2012

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2012

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Μικροί Φαρισαίοι

Φυσική Περιγραφή

94 σ.

Μεταφραστές

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος