ΧΟΗΦΟΡΕΣ

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2009

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Χοηφόρες

Φυσική Περιγραφή

37 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Τσιάνος, Κώστας

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος