ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

Παράσταση
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ
2005

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2005

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Τα τελευταία φεγγάρια

Φυσική Περιγραφή

42 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Ηλιόπουλος Βαγγέλης Β.

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος