Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2022

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ο Επιθεωρητής

Φυσική Περιγραφή

85 σ.

Μεταφραστές

Ρηγοπούλου, Ζωή

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος