ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ

Παράσταση
ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ
2012

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2012

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Γιατρός με το στανιό

Φυσική Περιγραφή

60 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Μαγκλής, Γιάννης

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος