ΠΙΝΟΚΙΟ

Παράσταση
ΠΙΝΟΚΙΟ
2018

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2018

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης :Πινόκιο

Φυσική Περιγραφή

127 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Μητσάκου,Λουίζα

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος