ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ

Παράσταση
ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
2003

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2003

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ράφτης κυριών

Φυσική Περιγραφή

91 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Μπελιές, Ερρίκος

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος