ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2002

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ποιος ανακάλυψε την Αμερική

Φυσική Περιγραφή

55 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος