ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΑΚΙ

Παράσταση
ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΑΚΙ
2011

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2011

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Το μελτεμάκι

Φυσική Περιγραφή

76 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος