Ο ΓΛΑΡΟΣ

Παράσταση
Ο ΓΛΑΡΟΣ
2002

Χρησιμοποιήστε πλήρη οθόνη για καλύτερη προβολή.

Μικρογραφία εικόνας

Έτος Παράστασης

2002

Χώρος

Λάρισα

Έτος Δημιουργίας

Θεματικές Επικεφαλίδες

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα

in Copyright

Γλώσσα

el
Greek, Modern (1453-)

Περιγραφή

Σενάριο της παράστασης : Ο γλάρος

Φυσική Περιγραφή

88 σ.

Δημιουργοί

Μεταφραστές

Μπελιές, Ερρίκος

Τύπος

Ψηφιοποιημένo κείμενο (σάρωση)

Μορφότυπος